sreda, 15. oktober 2014

Čestitke članom ob osebnih praznikih

V septembru in oktobru praznuje rojstne dni kar nekaj naših članov. Naj ob tej priložnosti zaželimo obilo uspehov na osebnem ter športnem področju našim članom: Vošnjak Janku, Randl Damijanu, Štrucl Andreju, Nareks Maticu, Randl Marku in Volkner Daniju.

Predsednik ŠD Savinjčan Šempeter, Jože Peternel