sreda, 10. december 2014

Beseda predsednika ob iztekajočem se letu

Leto se počasi bliža koncu in prav je, da se spomnimo na pomembne dogodke, ki so obeležili delovanje našega šahovskega društva.


Člani društva smo se dobivali skozi celo leto ob petkih. Vsak prvi petek v mesecu smo pripravili šahovski turnir, ki so se ga udeleževali igralci iz bližnjih in tudi bolj oddaljenih šahovskih sredin. Ponosni smo, da smo znova izvrstno izpeljali tri memorialne turnirje. Prvi je bil posvečen Florjanc Rudiju, izvedli smo ga v društvenih prostorih. Majski memorialni turnir je bil posvečen Šeler Ernestu, igrali smo v hotelu v Preboldu. Decembrski memorial pa smo posvetili Stanku Skoku in Martinu Štormanu. Udeležba na turnirju je bila velika, potekal pa je v prenovljenih prostorih društva. Naj se tukaj najiskreneje zahvalim našim prizadevnim članom za vso pomoč. Prav tako se za pomoč zahvaljujem tudi KS Šempeter. Pohvalim lahko zgledno sodelovanje z društvom upokojencev.


 Pomemben mejnik je vzpostavitev spletne strani našega društva. Krst je doživela avgusta letos in od takrat beležimo preko 1800 ogledov le te. Stran spremlja rezultate naših članov na tekmovanjih. Starejši člani večinoma nastopamo na turnirjih v bližini. Od mlajših lahko izpostavim Nareks Matica, ki je v letošnjem letu naredil ogromen korak naprej. Leto je končal med najboljših deset v Sloveniji v svoji starostni kategoriji. Na strani pa je moč najti tudi podatek o šahovskem krožku, ki se izvaja ob sredah na OŠ Petrovče.

Leto lahko ocenim kot izjemno uspešno, trudili se bomo da bo tako tudi naprej. Naj vam torej zaželim vesele praznike v krogu najdražjih in uspešno novo leto na osebnem in športnem področju.