četrtek, 12. november 2015

Promocijska darila za mlade šahiste tudi s strani ZKŠT

Šahovski turnir za prvaka OŠ Petrovče, v organizaciji ŠD Savinjčan Šempeter, se hitro bliža. Mlade nadebudne šahiste bo na turnirju razveselilo tudi nekaj promocijskih daril s strani ZKŠT.

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Žalec leta 2001. Osnovno poslanstvo zavoda je opravljanje javne službe na področjih kulture, športa in turizma. 
Izvaja tudi tržno dejavnost. Prihodke sestavljajo prihodki organizacije ter soorganizacije prireditev, časopisa Utrip Savinjske doline, katerega izdajatelj so, posredništva pri prodaji vstopnic, najemnin, prodaje spominkov, pijače, turističnih paketov, vodenj in vstopnin. 

Zavod ima v upravljanju Savinovo hišo z likovnim salonom, Dom II. slovenskega tabora, kompleks atletskega štadiona z nogometnim igriščem, Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Info center Ribnika Vrbje ter učno ekološko pot Vrbje. V upravljanju zavoda je tudi blagovna znamka Zeleno zlato, ki označuje pridelke visoke kakovosti, izdelke in storitve z območja Savinjske doline. Dobrote savinjskih kmetij, ki nosijo to blagovno znamko, zavod prodaja v trgovini Savinjski hram na podeželski tržnici Žalec.